fekete kandalló logó névvel

Adatvédelmi Tájékoztató

Utolsó frissítés: 2023. október 29.
Hatálybalépés dátuma: 2023. október 27.

Jelen Adatvédelmi szabályzat a Fekete Kandalló, email: gergely@feketekandallo.hu, weboldalunk ( https://feketekandallo.hu ) használata során gyűjtött információinak gyűjtéséről, felhasználásáról és közzétételéről szól. (a szolgáltatás”). A Szolgáltatás elérésével vagy használatával Ön hozzájárul adatainak gyűjtéséhez, felhasználásához és közzétételéhez a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóval összhangban. Ha nem járul hozzá, kérjük, ne érje el és ne használja a Szolgáltatást.

Ezt az Adatvédelmi Tájékoztatót bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatjuk, és a felülvizsgált Adatvédelmi Tájékoztatót közzétesszük a weboldalon. A felülvizsgált Tájékoztató a felülvizsgált Irányelv Szolgáltatásban való közzétételétől számított 180 napon belül lép hatályba, és a Szolgáltatáshoz való további hozzáférés vagy a Szolgáltatás ezen idő utáni használata a felülvizsgált Adatvédelmi Tájékoztatü elfogadását jelenti. Ezért javasoljuk, hogy rendszeresen tekintse át ezt az oldalt.

Az általunk gyűjtött információk:

Az alábbi személyes adatokat gyűjtjük és dolgozzuk fel Önről:

Név
Email
Mobil
Hogyan használjuk fel az Ön adatait:

Az Önről gyűjtött információkat a következő célokra használjuk fel:

Marketing/ Promóció
Adminisztrációs információk
Célzott reklámozás

Ha az adatait bármilyen más célra szeretnénk felhasználni, beleegyezését kérjük, és adatait csak a hozzájárulása megérkezésekor, majd csak arra a célra használjuk fel, amely(ek)hez a hozzájárulást megadjuk, kivéve, ha a törvény.

Hogyan osztjuk meg adatait:

Személyes adatait nem adjuk át harmadik félnek az Ön hozzájárulása nélkül, kivéve az alábbiakban leírt korlátozott esetekben:

Hirdetési szolgáltatás
Analitika

Megköveteljük az ilyen harmadik felektől, hogy az általunk átadott személyes adatokat csak arra a célra használják fel, amelyre azokat továbbították, és ne őrizzék meg azokat az említett cél eléréséhez szükséges ideig.

Az Ön személyes adatait a következő célokra is kiadhatjuk: (1) a vonatkozó törvények, rendeletek, bírósági végzések vagy egyéb jogi eljárások betartása érdekében; (2) a velünk kötött megállapodások érvényesítése, beleértve a jelen Adatvédelmi szabályzatot is; vagy (3) válaszolni azokra az állításokra, amelyek szerint a Szolgáltatás Ön általi használata sérti harmadik felek jogait. Ha a Szolgáltatást vagy cégünket összevonják vagy felvásárolják egy másik céggel, az Ön adatai az egyik vagyontárgy, amely átkerül az új tulajdonoshoz.

Az Ön adatainak megőrzése:

Személyes adatait 90 naptól 2 évig megőrizzük, miután a felhasználók megszüntették fiókjukat, vagy ameddig szükségünk van rájuk az adatgyűjtés céljainak teljesítéséhez, a jelen Adatvédelmi szabályzatban részletezett módon. Előfordulhat, hogy bizonyos információkat hosszabb ideig meg kell őriznünk, például nyilvántartást/jelentést kell készítenünk a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, vagy más törvényes okokból, például törvényes jogok érvényesítése, csalásmegelőzés stb. (közvetlenül vagy közvetve) korlátlan ideig tárolható.

Az Ön jogai:

Az alkalmazandó jogtól függően jogosult lehet személyes adataihoz való hozzáféréshez és azok helyesbítéséhez vagy törléséhez, vagy másolatot kaphat személyes adatairól, korlátozhatja vagy tiltakozhat az adatok aktív kezelésében, kérhet tőlünk, hogy osszuk meg (hordozzuk) személyes adatait. tájékoztatást egy másik jogalany számára, visszavonja az adatainak feldolgozásához nekünk adott hozzájárulását, a törvényes hatósághoz benyújtott panasz benyújtásának jogát, valamint az alkalmazandó törvények alapján esetlegesen releváns egyéb jogokat. E jogok gyakorlásához írjon nekünk az gergely@feketekandallo.hu címre. Kérésére a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően válaszolunk.

Leiratkozhat a direkt marketing kommunikációról vagy az általunk marketingcélú profilalkotásról, ha ír nekünk az gergely@feketekandallo.hu címre.

Vegye figyelembe, hogy ha nem engedélyezi számunkra a szükséges személyes adatok gyűjtését vagy feldolgozását, vagy visszavonja a hozzájárulását ezeknek a kívánt célokra történő feldolgozásához, előfordulhat, hogy nem tudja elérni vagy használni azokat a szolgáltatásokat, amelyekhez az Ön adatait kérte.

Biztonság:

Az Ön adatainak biztonsága fontos számunkra, és ésszerű biztonsági intézkedéseket foganatosítunk annak érdekében, hogy megakadályozzuk az irányításunk alatt lévő adatainak elvesztését, visszaéléseit vagy jogosulatlan megváltoztatását. A benne rejlő kockázatok miatt azonban nem tudjuk garantálni a teljes biztonságot, következésképpen nem tudjuk garantálni vagy garantálni az Ön által nekünk továbbított információk biztonságát, és ezt saját kockázatára teszi.

Panasz / adatvédelmi tisztviselő:

Ha kérdése vagy aggálya van a rendelkezésünkre álló információinak feldolgozásával kapcsolatban, e-mailben fordulhat panaszkezelési referensünkhöz a Fekete Kandalló, email: gergely@feketekandallo.hu címeken. Aggályait a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeljük.